Klik en luister!

Afasie

Afasie

Afasie is een taalstoornis. Een persoon met afasie heeft moeite met taal.

Er zijn twee vormen van afasie:

  • Aangeboren afasie: een taalstoornis die ontstaan is voor, tijdens, of vlak na de geboorte. Dat kan zijn door een hersenbeschadiging, maar ook door andere oorzaken. Een kind met aangeboren afasie zal taal niet 'vanzelfsprekend' ontwikkelen. In Nederland worden kinderen met aangeboren afasie (of dysfasie) ook wel kinderen met ESM (Ernstige Spraak Taal Moeilijkheden) genoemd. Maar: niet alle kinderen met ESM hebben afasie.
  • Verworven afasie: een taalstoornis die ontstaan is nadat iemand een normale taalontwikkeling heeft doorgemaakt, jarenlang een 'gewone' taalgebruiker is geweest, en misschien meerdere talen heeft geleerd. Verworven afasie s is het gevolg van een hersenbloeding of een andere hersenbeschadiging.

Deze website gaat over verworven afasie: afasie die ontstaan is op (meestal) volwassen leeftijd.

Taalstoornis

Bij taal denken veel mensen aan praten, en misschien aan lezen. Maar we doen nog meer met taal: denken, onthouden en herinneren, begrijpen, emoties ervaren, en meer. Een stoornis als afasie zet het hele leven van iemand op z'n kop - en niet alleen van die persoon zelf, maar van partners, familieleden, vrienden.

 

Gevolgen

Afasie is het gevolg van een hersenbeschadiging. Er kunnen grote onderlinge verschillen zijn in de plaats en de omvang van die beschadiging - en dus in de ernst en omvang van de gevolgen daarvan.

Onze hersenen verschillen al bij de geboorte onder invloed van genetische aanleg en invloeden in de baarmoeder. Daarna worden die verschillen alleen maar groter: alles wat je ziet, hoort, doet, leert, voelt, heeft effect op de hersenen. Onze persoonlijkheid, onze veerkracht, motivatie, humor, enz. enz: het zit allemaal ergens in onze hersenen.

Daardoor is het moeilijk om in algemene zin iets te zeggen over de gevolgen van een stoornis als afasie, de mogelijkheden van herstel, en/of de te verwachten effecten van therapie.

Wat was iemand voor persoon vóór de hersenbeschadiging? Welk deel van de hersenen is beschadigd, en hoe groot is de beschadiging? Was er sprake van een bloeding, of van zuurstoftekort? In beide gevallen: hoe lang?

"De" afasiepatiënt bestaat dan ook niet. Het is misschien niet eens correct om te spreken van 'patiënt'. Iemand met afasie is niet ziek.

Deze website is opgezet voor personen die een afatische stoornis hebben: licht of ernstig, tijdelijk of blijvend, sinds kort of al heel lang.

Klik en luister!