Klik en luister!
×

Opmerking

Google Geocoding API error: The request was denied.

Afasiecentrum Apeldoorn ßèta

Canadalaan 13
7316 BV Apeldoorn

Mensen met afasie, hun partners en andere direct betrokkenen kunnen in Afasiecentrum Apeldoorn ßèta terecht voor trainingen die variëren van het communiceren met hulpmiddelen tot het voeren van een fundamentele discussie.

Het Afasiecentrum richt zich op mensen met een afasie, die de reguliere therapiefase hebben afgerond en een hulpvraag hebben op het gebied van de communicatieve zelfredzaamheid.

Het centrum biedt hoofdzakelijk activeringsprogramma's om beter te kunnen omgaan met afasie. Mensen ontdekken het beste hun eigen mogelijkheden als ze in contact komen met anderen die in een zelfde situatie verkeren.

Onder begeleiding van afasietherapeuten/logopedisten, activiteitenbegeleidster, schildersdocent en vrijwilligers leert men, veelal in kleine groepen, samen met lotgenoten meer te doen en te durven.

Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de hulpvraag, leeftijd en interesses van de deelnemers.

De groepen verschillen wat betreft het niveau van begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Soms gebruikt men ondersteunende middelen zoals een gespreksboek of communicatieschrift. Ieder individu bepaalt zijn eigen doelen en er is veel mogelijk. Uw vraag is het uitgangspunt voor de activiteiten want we werken vraaggestuurd.

De grote kracht van het centrum zit in het leren van lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Mensen zien van elkaar wat ze bereikt hebben.

In het Afasiecentrum wordt doelgericht gewerkt in een gezellige sfeer onder professionele begeleiding.

Per dag bezoeken ongeveer 18 cliënten het centrum. Elk dagdeel zijn er (minimaal) 3 groepen actief. De groepen worden begeleid door een afasietherapeut en/of vrijwilliger en/of een activiteitenbegeleidster.

Professionele begeleiding

Er zijn deskundige vakmensen aanwezig waaronder afasietherapeuten, logopedisten, activiteitenbegeleiders en een schilderdocent. Daarnaast worden er regelmatig work-shops georganiseerd door andere professionals.

Zij worden bijgestaan door zo'n 20 vrijwilligers. De onderstaande groepen zijn slechts voorbeelden van de mogelijkheden:

Lees- en conversatiegroepen op verschillende niveaus:

  • lezen en begrijpen van teksten, b.v. artikelen uit de krant
  • meepraten over nieuws uit de krant
  • ondersteunende communicatie met Gespreksboek en TouchSpeak

Taalatelier op verschillende niveaus:  

  • verbeteren van de woordvinding trainen
  • schrijven

Computergroep:

  • leren omgaan met de computer
  • leren internetbankieren
  • zelfstandig trainen van taaltrainingsprogramma

De groepen worden zo ingedeeld dat iedereen op zijn eigen niveau met anderen werkt en zich kan optrekken aan de ander.

Zelfredzaamheid en concentratie verbeteren zijn belangrijke aandachtspunten.

Het Afasiecentrum richt zich niet op de dingen die iemand niet meer kan, maar probeert zoveel mogelijk de restmogelijkheden te benutten.

Klik en luister!