Klik en luister!
×

Opmerking

Google Geocoding API error: The request was denied.

Afasiecentrum Amsterdam

Falckstraat 10hs
1017 VW Amsterdam

Locatie Baarsstraat 35-37
Amsterdam

Na een vaak lange revalidatieperiode is het moeilijk de contacten en bezigheden van voorheen weer op te pakken of om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Vaak ontstaan er dan nieuwe hulpvragen.

De Stichting Afasietherapie Amsterdam heeft zich de afgelopen jaren ingezet om met een Afasiecentrum te kunnen starten. Het Afasiecentrum heeft ten doel nazorg te bieden aan mensen met afasie en hun partners, familieleden en bekenden. Samen met de afasietherapeut wordt een specifiek nazorgprogramma opgezet, toegespitst op ieders mogelijkheden en wensen. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht aan het stellen van het doel en de inhoud van zijn/haar programma.

In het afasiecentrum wordt voornamelijk in groepen gewerkt.  Voorbeelden van mogelijke activiteiten zijn:

  • (weer) leren werken met de computer
  • gespreksgroep
  • leesgroep
  • schrijfgroep
  • creatieve vaardigheden

Door het deelnemen aan doelgerichte activiteiten kunnen nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld. Onder deskundige begeleiding leert men ook van lotgenoten om de grenzen van het durven en het kunnen te vergroten.Samengevat biedt het Afasiecentrum Amsterdam:

  • Professionele vraaggerichte zorg aan mensen met afasie en hun mantelzorgers, waarbij groepswerk en herkenning cruciaal zijn.
  • Een plaats voor lotgenotencontact.
  • Een steunpuntfunctie.
  • Kennis en informatie aan ieder die met afasie te maken heeft.
  • Wanneer dit aan de orde is en aansluit op de hulpvraag, een mogelijkheid tot individuele logopedische behandeling.
Klik en luister!