Klik en luister!

Therapie

In de eerste periode na de hersenbeschadiging krijgt een patiënt waarschijnlijk verschillende vormen van therapie:

 • Fysiotherapie, om de gevolgen van een eventuele verlamming van de (meestal) rechter helft van het lichaam te verminderen: de hand, de arm, en het rechterbeen.
  Meer informatie over fysiotherapie vind je hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fysiotherapie

 • Ergotherapie, om te leren omgaan met evt. verlammingen, en te oefenen met hulpmiddelen. Meer informatie over ergotherapie vind je hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ergotherapie

 • Logpedie of taaltherapie, om de taal- en communicatieproblemen te verminderen, en evt. ook problemen met slikken, drinken, enz.

Afasie.net is speciaal bedoeld voor patiënten met afasie. Wanneer we het op deze websiteover therapie hebben, bedoelen we logopedie, of een andere vorm van communicatie-therapie.

Taaltherapie

Er zijn verschillende richtingen of methoden voor de behandeling van de taal- en communicatie-problemen bij afasie. Globaal genomen kun je drie 'richtingen' onderscheiden:

 • Linguïstisch: linguïstiek is de wetenschappelijke studie van de taal. Bij een linguïstische behandeling zal de therapeut de taalstoornis zo precies mogelijk in kaart brengen, en de patient dan gericht 'taaltechnische' oefeningen laten doen met de gestoorde functie of functies. Voorbeelden van linguistische therapieprogramma's zijn: Box en Fiks
 • Communicatief of pragmatisch: het doel van een communicatieve of pragmatische behandeling is om de patiënt zo snel en zo goed mogelijk weer te leren communiceren. Voorbeelden van communicatieve programma's en methoden zijn: Totale Communicatie Therapie, Gespreksmethode.
 • Sociaal, of sociaal-emotioneel: bij een sociaal of sociaal-emotionele behandeling ligt de nadruk meer op de gevolgen van de afasie voor het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de patient, en voor het functioneren van de patiënt binnen het gezin, op het werk, en binnen de samenleving. 

Welke richting of methode het meest geschikt is, hangt af van veel factoren: de aard en ernst van de afasie, eventuele nevenstoornissen, de persoonlijkheid en motivatie van de patiënt, de voorkeuren van de therapeut, en de fase in de behandeling. 

Omdat er grote verschillen zijn tussen patiënten - en tussen therapeuten - zijn er weinig methoden waarvan de effectiviteit objectief bewezen is ('evidence based'). 

Onder het kopje 'Wat is wat' op deze website wordt een aantal methoden beschreven, die in Nederland toegepast worden. 

Hoewel er weinig of geen bewijs is voor de effectiviteit van een bepaalde methode (voor een bepaalde groep patiënten), zijn de deskundigen het erover eens dat taal- of communicatie-therapie bij afasie altijd zinvol is, en misschien zelfs noodzakelijk. Iedere therapie is beter, dan geen therapie. 

Verder zijn deskundigen het erover eens dat:

 • Therapie zo snel mogelijk na het optreden van de stoornis, moet beginnen. 
 • Therapie meer effect heeft, wanneer een patiënt meerdere keren per week therapie krijgt.
 • Vaak en kort, is beter dan: af en toe, lang. Vier therapie-sessies van 10 minuten verspreid over de dag, hebben meer effect dan een sessie van 40 minuten. 

 

Zie verder:

Effect van therapie

     De onderzoeksopzet: 

  http://afasienet.eu/fileupload/RATS3Afasieconferentie.pdf

    

    Resultaten.
   Klik en luister!