Klik en luister!

Lezen & Vergelijken: Letters

Doel: Letters vergelijken en herkennen.

Taak: 

  • Je ziet een letter: een hoofdletter, een kleine letter, of een handgeschreven letter
  • Zoek in het onderste veld dezelfde letter (allemaal kleine letters).
  • Sleep de juiste letter naar het witte vakje bovenin.

Per oefening 10 letters, steeds een andere selectie.

Dit is een visuele taak: kun je de letters op het scherm goed zien?

Maar ook een leestaak: herken je de letters als letters, of zijn het abstracte figuren voor je?

Als je de letters herkent, kun je ze waarschijnlijk koppelen aan letters die hetzelfde zijn, ook al zien ze er anders uit (hoofdletter - kleine letter, bijv.).

De keuzeletters staan in de volgorde van het alfabet; als je de letters als letters herkent, dan helpt de alfabetische volgorde misschien bij het zoeken. 

Klik en luister!