Klik en luister!

Stichting Afasie Nederland (SAN)

De Stichting Afasie Nederland is opgericht in 1969 met als doel de zorg voor mensen met afasie te bevorderen, waarbij professionals, zowel onderzoekers als behandelaars, centraal staan.

De SAN stelt zich ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Afasie en het (doen) ontwikkelen van ondersteunende middelen voor mensen met Afasie.

De SAN onderneemt hiervoor de volgende activiteiten: 

  • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek, behandeling en sociale begeleiding van mensen met afasie.
  • Ondersteunen van AfasieNet, het landelijk kennisplatform voor wetenschappers en behandelaars, m.b.t. diagnostiek, behandeling en sociale begeleiding
  • Participeren in de organisatie van landelijke Studiedagen en Afasieconferenties
  • Ontwikkelen en inhoudelijk en/of financieel ondersteunen van uitgaven die de behandelmogelijkheden van mensen met afasie ten goede komen.
  • Ontplooien van alle andere activiteiten die met het doel van de Stichting verband houden.
Klik en luister!