Klik en luister!

Luisteren & Ordenen: Korte woorden

Een oefening om de koppeling tussen klanken en letters te herstellen.

De spreker zegt een kort woord. 

Onderin het scherm staan de letters van dat woord. 

Plaats de letters in de goede volgorde onder het video-scherm. Letters die goed geplaatst zijn, worden groen. Letters die fout geplaatst zijn, worden rood. 

Je kunt de oefening ook eerst met pen en papier doen: schrijf het woord dat je hoort op, en schuif daarna de letters op het scherm in de volgorde die je hebt opgeschreven. Of: vraag iemand anders om dat te doen. 

Klik op de blauwe pijl, om de video nog een keer te zien.

Klik op "Check" om het antwoord te controleren.

Per keer: 10 woorden, steeds een andere selectie. 

Klik en luister!